News

Ngày 06 tháng 05 năm 2018, tại khu công nghiệp Thành Thành Công diễn ra lễ khởi công dự án Nhà máy Xiang Jiang Group

31945033_572344223148581_6910468513723318272_n

admin-ajax.php