News

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2017

Chiều ngày 27/10 vừa qua, TTCIZ đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2017. Đây là một dịp quan trọng để Đoàn Đại biểu người lao động TTCIZ có cơ hội gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với CBNV Công ty để giải đáp những thắc mắc của người lao động về chính sách, chế độ phúc lợi của Công ty.

Hội nghị Người lao động TTCIZ năm 2017

1

Đoàn đại biểu người lao động TTCIZ cùng tham gia với các CBNV Công ty

2

CBNV đặt câu hỏi về chính sách, chế độ phúc lợi dành cho người lao động

3