News

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

Đại hội Công đoàn cơ sở lần II, nhiệm kỳ 2012 – 2017 Công ty CP TTCIZ đã diễn ra vào chiều ngày 27/10/2017.

Đại hội vinh dự có sự tham gia của Đồng chí Nguyễn Văn Ân – Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh Tây Ninh và Ban Lãnh đạo Công ty.

Sau khi tổng kết tình hình hoạt động của Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017, các Đoàn viên TTCIZ đã tham gia bỏ phiếu bầu chọn ra Ban chấp hành Công đoàn TTCIZ cho nhiệm kỳ mới 2017-2022.

Đại hội cũng đã ghi nhận được những ý kiến đóng góp và quyết tâm từ tập thể Đoàn viên TTCIZ để cùng xây dựng một Công đoàn cơ sở vững mạnh, hoạt động hiệu quả.

Đại hội Công đoàn cơ sở TTCIZ

1

Đồng chí Nguyễn Văn Ân – Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh cùng Ban Lãnh Đạo TTCIZ tại Đại hội

2

 

Các CBNV TTCIZ cùng biểu quyết đồng ý các kế hoạch và chương trình hoạt động của Công đoàn trong nhiệm kỳ mới 2017 – 2022

3