Lịch sử hình thành

 • Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công (Tên cũ: Công ty Cổ phần Bourbon An Hòa) với 10 năm lịch sử hình thành và phát triển trên thị trường:
  • Ngày 10/09/2008: thành lập công ty.
  • Ngày 11/09/2008: nhận Quyết định số 2041/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tây Ninh về Phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng khu công nghiệp.
  • Ngày 18/03/2009: nhận Quyết định số497/QĐ-BTNMT của BộTài Nguyên Và Môi Trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.
  • Ngày 21/04/2009: nhận Quyết định 719/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Tây Ninh về việc thành lập Khu công nghiệp.
  • Ngày 06/03/2014: chính thức đổi tên công ty thành Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công.
 • Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công là công ty thành viên thuộc Tập đoàn TTC. Tập đoàn TTC là một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu tại Việt Nam hiện nay; với chiến lược kinh doanh đa ngành nghề trong các lĩnh vực: mía đường, du lịch, năng lượng và bất động sản… đã và đang khẳng định được vị thế lớn mạnh trên thị trường. Tập đoàn TTC có bề dày lịch sử với 38 năm hình thành và phát triển, sở hữu 26 công ty thành viên. Tập đoàn đã xây dựng được một “Thương hiệu Việt” có tiềm lực, uy tín cả trong và ngoài nước. Để đạt được thành công trên Tập đoàn phát triển dựa vào 03 giá trị cốt lõi là “Tiên phong – Trách nhiệm – Chuyên nghiệp”.
 • Hiện nay, công ty chúng tôi không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ khu công nghiệp để mang lại môi trường đầu tư thuận lợi và hiệu quả cho khách hàng.